Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Smaragd 25 in Eindhoven 5629 GM

Smaragd 25

5629 GM Eindhoven
Vraagprijs € 375.000,- k.k.
Te koop

Omschrijving

Op een mooie locatie in Blixembosch en op loopafstand van natuurgebied Aanschotse Beemden, ligt deze goed onderhouden twee-onder-een-kapwoning met uitgebouwde garage. De woning heeft een ruime living, een nette keuken, drie slaapkamers, ruime badkamer, royale zolderverdieping en een diepe, zonnige achtertuin. De woning is gunstig gelegen ten opzichte van winkelvoorzieningen, scholen, speelveld,...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1990 Woonoppervlakte 117 m² Aantal kamers 5
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Op een mooie locatie in Blixembosch en op loopafstand van natuurgebied Aanschotse Beemden, ligt deze goed onderhouden twee-onder-een-kapwoning met uitgebouwde garage. De woning heeft een ruime living, een nette keuken, drie slaapkamers, ruime badkamer, royale zolderverdieping en een diepe, zonnige achtertuin. De woning is gunstig gelegen ten opzichte van winkelvoorzieningen, scholen, speelveld, busverbindingen naar Eindhoven centrum en diverse uitvalswegen.

ENGLISH TRANSLATION BELOW

Indeling begane grond:

Via de eigen oprit is de overdekte entree bereikbaar. De hal is voorzien van een tapijtvloer en geeft toegang tot de deels betegelde toiletruimte met fontein, de woonkamer en trapopgang naar de eerste verdieping.
De L-vormige woonkamer is afgewerkt met een tapijtvloer en spuitwerk wand- en plafondafwerking. De woonkamer geniet veel lichtinval en heeft een aluminium schuifpui aan de achterzijde van de woning richting de achtertuin.
De open keuken met tegelvloer heeft een keukeninrichting in een hoekopstelling. De kunststof keukeninrichting is uitgerust met een koelkast, vriezer, een 4-pits gaskookplaat, een oven en een afzuigkap.


Eerste verdieping:

De ruime overloop geeft toegang tot drie slaapkamers, de badkamer en de trapopgang naar de zolderverdieping.
De drie slaapkamers zijn voorzien van een tapijtvloer en spuitwerk wand- en plafondafwerking. Twee slaapkamers zijn gelegen aan de voorzijde van de woning, waarbij de grootste slaapkamer is voorzien van een inbouwkast. De derde slaapkamer is gelegen aan de achterzijde van de woning.
De geheel betegelde badkamer is ruim van opzet en uitgerust met een ligbad, een douchecabine, een wastafel en een toilet.


Zolderverdieping:

Middels vaste trapopgang is de zolder bereikbaar. Deze ruime zolderverdieping biedt veel mogelijkheden voor opslag, maar ook is het mogelijk om hier een vierde slaapkamer te realiseren.
Hier bevindt zich de opstelplaats van de CV-combiketel (merk Nefit Topline HR CW4, bouwjaar 2010), de aansluitingen voor de wasmachine en droger en de unit voor de mechanische ventilatie.


Tuin:

De diepe en zonnige achtertuin is gelegen op het zuiden en aangelegd met een gazon, diverse bloemborders en een vijver. Het ruime terras heeft een zonnescherm en vanuit de achtertuin is de garage bereikbaar.
De verlengde garage is voorzien van elektriciteit en heeft een kanteldeur. In de garage bevindt zich tevens de meterkast.


Algemeen:

- De woning is voorzien van dak-, muur- en vloerisolatie en dubbel glas;
- Het plat dak van de garage is vernieuwd in 2019;
- Er is een nieuwe schutting geplaatst aan de rechterzij in 2018;
- De schoorsteen is in 2017 opnieuw gevoegd, geïmpregneerd en het lood is vervangen;
- In 2016 is het buitenschilderwerk vernieuwd;
- De meterkast heeft 5 groepen en 2 aardlekschakelaars;

De eigenaar van deze woning heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de woning, maar ook over de financieringsmogelijkheden en over de mogelijkheden van de verkoop van uw eigen woning. Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. Wij helpen u graag bij uw keuze voor een eigen makelaar die uw belangen als koper optimaal zal behartigen.

Het verkopen van een woning is voor de verkoper een spannende en aangrijpende gebeurtenis. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen enkele dagen van u een reactie te mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over uw bevindingen en beleving kunnen informeren.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na de totstandkoming van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom. Verkoper beroept zich te allen tijde op de schriftelijkheidsvereiste bij verkoop van zijn woning.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’. Ook wanneer er een mondelinge overeenstemming is bereikt met een professionele partij, wordt vastgehouden aan het schriftelijkheidsvereiste.


ENGLISH TRANSLATION BY GOOGLE

On a beautiful location in Blixembosch and within walking distance of nature reserve Aanschotse Beemden, is this well maintained semi-detached house with extended garage. The house has a spacious living room, a neat kitchen, three bedrooms, a spacious bathroom, a spacious attic floor and a deep, sunny back garden. The property is conveniently located for shopping facilities, schools, playing field, bus connections to Eindhoven center and various roads.


Ground floor layout:

The covered entrance is accessible via the private driveway. The hall is equipped with a carpet floor and gives access to the partly tiled bathroom with a sink, the living room and stairs to the first floor.
The L-shaped living room is finished with a carpet floor and wall and ceiling paintwork. The living room enjoys a lot of light and has an aluminum sliding door at the rear of the house towards the back garden.
The open kitchen with tiled floor has a kitchen design in a corner arrangement. The plastic kitchen is equipped with a fridge, freezer, a 4-burner gas hob, an oven and a hood.


First floor:

The spacious landing gives access to three bedrooms, the bathroom and the stairs to the attic floor.
The three bedrooms are equipped with a carpet floor and painted wall and ceiling finishes. Two bedrooms are located at the front of the house, the largest bedroom has a fitted wardrobe. The third bedroom is located at the rear of the house.
The fully tiled bathroom is spacious and equipped with a bath, a shower, a sink and a toilet.


Top floor:

The attic is accessible through a fixed staircase. This spacious attic floor offers many options for storage, but it is also possible to realize a fourth bedroom here.
Here is the installation site of the central heating combi boiler (brand Nefit Topline HR CW4, year built 2010), the connections for the washing machine and dryer and the unit for mechanical ventilation.


Garden:

The deep and sunny back garden is facing south and laid out with a lawn, various flower orders and a pond. The spacious terrace has an awning and the garage is accessible from the back garden.
The extended garage has electricity and has a tilt door. The meter cupboard is also located in the garage.


General:

- The house is equipped with roof, wall and floor insulation and double glazing;
- The flat roof of the garage has been renewed in 2019;
- A new fence has been placed on the right-hand side in 2018;
- The chimney was re-joined in 2017, impregnated and the lead replaced;
- The exterior paintwork was renewed in 2016;
- The meter box has 5 groups and 2 earth leakage switches;

The owner of this property has instructed us to mediate in the sale, which of course does not entail any financial consequences for you. Entirely without obligation, we will inform you in detail about the home, but also about the financing options and about the possibilities of selling your own home. It is of course advisable to request expert assistance from an NVM broker. We are happy to help you choose your own broker who will optimally represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and moving event for the seller. We therefore very much appreciate being able to receive a response from you within a few days, so that we can inform the seller about your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer must, within 6 weeks after the conclusion of the agreement, have a written bank guarantee made or a deposit to be paid amounting to 10% of the purchase price. The seller always invokes the written requirement for the sale of his home.

The Measurement instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure comes from the seller and / or third parties. Although we are careful when compiling the brochure, no rights can be derived from inaccuracies etc. This information, in combination with a viewing of the property, must be considered as an invitation to make an offer or to enter into negotiations. . This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The NVM conditions apply.

An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words: there is no purchase. A legally valid purchase only takes place if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 of the Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not regarded as a "signed purchase agreement". Even when an oral agreement has been reached with a professional party, the written requirement is maintained.
On a beautiful location in Blixembosch and within walking distance of nature reserve Aanschotse Beemden, is this well maintained semi-detached house with extended garage. The house has a spacious living room, a neat kitchen, three bedrooms, a spacious bathroom, a spacious attic floor and a deep, sunny back garden. The property is conveniently located for shopping facilities, schools, playing field, bus connections to Eindhoven center and various roads.


Ground floor layout:

The covered entrance is accessible via the private driveway. The hall is equipped with a carpet floor and gives access to the partly tiled bathroom with a sink, the living room and stairs to the first floor.
The L-shaped living room is finished with a carpet floor and wall and ceiling paintwork. The living room enjoys a lot of light and has an aluminum sliding door at the rear of the house towards the back garden.
The open kitchen with tiled floor has a kitchen design in a corner arrangement. The plastic kitchen is equipped with a fridge, freezer, a 4-burner gas hob, an oven and a hood.


First floor:

The spacious landing gives access to three bedrooms, the bathroom and the stairs to the attic floor.
The three bedrooms are equipped with a carpet floor and painted wall and ceiling finishes. Two bedrooms are located at the front of the house, the largest bedroom has a fitted wardrobe. The third bedroom is located at the rear of the house.
The fully tiled bathroom is spacious and equipped with a bath, a shower, a sink and a toilet.


Top floor:

The attic is accessible through a fixed staircase. This spacious attic floor offers many options for storage, but it is also possible to realize a fourth bedroom here.
Here is the installation site of the central heating combi boiler (brand Nefit Topline HR CW4, year built 2010), the connections for the washing machine and dryer and the unit for mechanical ventilation.


Garden:

The deep and sunny back garden is facing south and laid out with a lawn, various flower orders and a pond. The spacious terrace has an awning and the garage is accessible from the back garden.
The extended garage has electricity and has a tilt door. The meter cupboard is also located in the garage.


General:

- The house is equipped with roof, wall and floor insulation and double glazing;
- The flat roof of the garage has been renewed in 2019;
- A new fence has been placed on the right-hand side in 2018;
- The chimney was re-joined in 2017, impregnated and the lead replaced;
- The exterior paintwork was renewed in 2016;
- The meter box has 5 groups and 2 earth leakage switches;

The owner of this property has instructed us to mediate in the sale, which of course does not entail any financial consequences for you. Entirely without obligation, we will inform you in detail about the home, but also about the financing options and about the possibilities of selling your own home. It is of course advisable to request expert assistance from an NVM broker. We are happy to help you choose your own broker who will optimally represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and moving event for the seller. We therefore very much appreciate being able to receive a response from you within a few days, so that we can inform the seller about your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer must, within 6 weeks after the conclusion of the agreement, have a written bank guarantee made or a deposit to be paid amounting to 10% of the purchase price. The seller always invokes the written requirement for the sale of his home.

The Measurement instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure comes from the seller and / or third parties. Although we are careful when compiling the brochure, no rights can be derived from inaccuracies etc. This information, in combination with a viewing of the property, must be considered as an invitation to make an offer or to enter into negotiations. . This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The NVM conditions apply.

An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words: there is no purchase. A legally valid purchase only takes place if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 of the Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not regarded as a "signed purchase agreement". Even when an oral agreement has been reached with a professional party, the written requirement is maintained.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 375.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Eengezinswoning Type woning 2-onder-1-kapwoning Kwaliteit woning Normaal Subtype woning Repeterend permanent Bouwjaar 1990 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging In woonwijk Indeling Woonoppervlakte 117 m² Perceeloppervlakte 268 m² Overige inpandige ruimte 20 m² Inhoud 482 m³ Aantal kamers 5 Aantal slaapkamers 4 Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder Energie Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Nefit Topline HR CW4 ( Combiketel uit 2010, Eigendom) Buitenruimte Tuin Achtertuin en voortuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 157 m² (18.0 m bij 8.7 m) Ligging hoofdtuin Zuid Kwaliteit tuin Normaal Parkeergelegenheid Garage Aangebouwd steen, voor 1 auto Parkeerfaciliteiten Op eigen terrein Totaal aantal garages 1 Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Buitenzonwering, Schuifpui, Dakraam, Glasvezel kabel Kadastrale gegevens Gemeente WOENSEL Sectie W Perceelnummer 3571 Oppervlakte 268 m² Eigendomssituatie Volle eigendom

Video's

Media toegevoegd door vrienden

Vrienden, familie en kenissen van de eigenaar hebben media gedeeld. Foto's en/of videos van (hun ervaringen met) de woning.

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.