Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Clausplein 24 in Eindhoven 5611 XP

Clausplein 24

5611 XP Eindhoven
Vraagprijs € 600.000,- k.k.
Te koop

Omschrijving

Altijd al willen wonen op een toplocatie in het hartje centrum van Eindhoven? Wonen in het fraaie appartementencomplex "De Hertog" betekent dat je je letterlijk in het bruisende stadscentrum bevindt met alles op loopafstand, zoals het centraal station, het PSV-stadion, de Universiteit en het Beursgebouw. Uiteraard is er onder het gebouw een eigen parkeerplaats aanwezig van waaruit je binnen enkele...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 2002 Woonoppervlakte 147 m² Aantal kamers 4
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Altijd al willen wonen op een toplocatie in het hartje centrum van Eindhoven? Wonen in het fraaie appartementencomplex "De Hertog" betekent dat je je letterlijk in het bruisende stadscentrum bevindt met alles op loopafstand, zoals het centraal station, het PSV-stadion, de Universiteit en het Beursgebouw. Uiteraard is er onder het gebouw een eigen parkeerplaats aanwezig van waaruit je binnen enkele minuten op het snelwegennet (A2/A50/A58) bent. Het instapklare appartement beschikt over een ruime woonkamer, moderne keuken, drie slaapkamers, twee balkons, nette badkamer, een inpandige berging en een separate berging op de begane grond.

ENGLISH TRANSLATION BELOW

Indeling souterrain:
Hier bevindt zich de parkeerkelder met een eigen parkeerplaats.


Indeling begane grond:
Je wordt verwelkomt in de fraaie gezamenlijke entree/hal van het appartementencomplex met de intercominstallatie, de brievenbussen en de toegang tot de lift. Tevens heb je vanuit deze hal toegang tot de bergingen met een afsluitbare berging met elektra, welke ook van buiten direct toegankelijk is.


Indeling appartement (derde verdieping):
Vanuit de lift/trappenhuis bereik je de derde verdieping met toegang tot twee appartementen. Deze ruime hal is voorzien van een granieten vloer en een zwevend plafond met inbouwspots.
Het appartement beschikt over een ruime ontvangsthal welke is afgewerkt met een prachtige parketvloer en schuurwerk wand- en plafondafwerking. Vanuit deze hal is er toegang tot alle overige ruimtes in het appartement. Hier is oa de garderobe, de meterkast, de deels betegelde toiletruimte met zwevend toilet en een fontein.
De L-vormige living geniet veel lichtinval door de raampartijen bij het balkon en de living is voorzien een parketvloer, grotendeels schuurwerk wand- en plafondafwerking. Een deel van de living is voorzien van een behangen wand. Van De living heeft een toegangsdeur naar het balkon en is gelegen op het oosten.
Vanuit de living is er toegang tot de open keuken en een tweede balkon. De keukeninrichting in een hoekopstelling geplaatst met een werkeiland en is uitgerust met een granieten aanrechtenblad, een combi-oven, een inductiekookplaat, een recirculatieklap, een koelkast en een vaatwasser. Het tweede balkon is gelegen op het zuiden.
Slaapkamer 1 is een zeer royale kamer en is gelegen aan de voorzijde van het appartementencomplex en is afgewerkt met een parketvloer en schuurwerk wand- en plafondafwerking.
Slaapkamer 2 is gelegen aan de voorzijde van het appartementencomplex en is afgewerkt met een parketvloer en schuurwerk wand- en plafondafwerking.
Slaapkamer 3 is gelegen aan de voorzijde van het appartementencomplex en is afgewerkt met een parketvloer en schuurwerk wand- en plafondafwerking.
De deels betegelde badkamer is uitgerust met een ligbad, een douchecabine, een wastafel en vloerverwarming.
Tot slot is er nog een inpandige berging die ruimte biedt voor veel opbergruimte en hier bevindt zich tevens de aansluiting voor de wasapparatuur.


Algemeen:

- Iedere verdieping bestaat slechts uit 2 appartementen;
- Het appartement is volledig geïsoleerd;
- De servicekosten voor het appartement bedragen ca. € 200,= per maand en de servicekosten voor de parkeerplaats bedragen ca. € 26,= per maand;
- Verwarming door middel van stadsverwarming;
- De keuken dateert uit 2007;

- Dit voorjaar wordt alles afgerond met de nieuwe inrichting van het Prins Clausplein. Het nieuwe ontwerp maakt van het Clausplein een groene oase midden in de stad, zegt de gemeente op de eigen site eindhoven.nl/clausplein.

Klimaatbestendig:
De bestaande platanen bij woontoren De Regent blijven staan, maar krijgen wel meer onderbeplanting. De rest van het plein wordt verlaagd en een parkachtige aankleding met stukken gras en daar tussendoor wandelpaden. Om de groene groei mogelijk te maken op de parkeergarage wordt ook een waterberging aangelegd. Die heeft bovendien een functie bij het klimaatbestendig maken van de inrichting; regenwater wordt daarin opgevangen en hergebruikt, in plaats van afgevoerd naar het riool. Eindhoven krijgt daarom ook een bijdrage van UnaLab, een fonds van de Europese Unie voor de klimaatbestendige stad.

Strook:
De perken met graspollen worden aangekleed met bloemen, struiken en een vijftiental vliegdennen die ook elders in de stad staan. Tegen de Witte Dame aan blijft een strook stenen liggen voor leveranciers. Zoveel mogelijk materiaal, zoals bestrating en straatmeubilair, wordt hergebruikt.De eigenaar van deze woning heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de woning, maar ook over de financieringsmogelijkheden en over de mogelijkheden van de verkoop van uw eigen woning. Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. Wij helpen u graag bij uw keuze voor een eigen makelaar die uw belangen als koper optimaal zal behartigen.
Het verkopen van een woning is voor de verkoper een spannende en aangrijpende gebeurtenis. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen enkele dagen van u een reactie te mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over uw bevindingen en beleving kunnen informeren.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na de totstandkoming van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom. Verkoper beroept zich te allen tijde op de schriftelijkheidsvereiste bij verkoop van zijn woning.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig.

TRANSLATE BY GOOGLE

Have you always wanted to live in a prime location in the center of Eindhoven? Living in the beautiful apartment complex "De Hertog" means that you are literally in the bustling city center with everything within walking distance, such as the central station, the PSV stadium, the University and the Beursgebouw. Of course there is a private parking place underneath the building from which you can reach the motorway network (A2 / A50 / A58) within a few minutes. The ready-to-live-in apartment has a spacious living room, modern kitchen, three bedrooms, two balconies, a neat bathroom, a storage room and a separate storage room on the ground floor.


Basement layout:
Here is the parking garage with its own parking space.


Ground floor layout:
You will be welcomed in the beautiful communal entrance / hall of the apartment complex with the intercom system, the mailboxes and access to the elevator. You also have access from this hall to the storage rooms with a lockable storage room with electricity, which is also directly accessible from outside.


Layout apartment (third floor):
From the elevator / staircase you reach the third floor with access to two apartments. This spacious hall has a granite floor and a floating ceiling with recessed spotlights.
The apartment has a spacious lobby which is finished with a beautiful parquet floor and sanding wall and ceiling finishes. From this hall there is access to all other rooms in the apartment. Here is, among other things, the wardrobe, the meter cupboard, the partially tiled bathroom with toilet and a fountain.
The L-shaped living room enjoys a lot of light through the windows at the balcony and the living room has a parquet floor, largely sanding wall and ceiling finishes. Part of the living room has a walled paper. Van The living room has an access door to the balcony and is located on the east.
From the living room there is access to the open kitchen and a second balcony. The kitchen is placed in a corner arrangement with a work island and is equipped with a granite counter top, a combi oven, an induction hob, a recirculation flap, a refrigerator and a dishwasher. The second balcony is located on the south.
Bedroom 1 is a very spacious room and is located at the front of the apartment complex and is finished with parquet flooring and wall and ceiling sanding work.
Bedroom 2 is located at the front of the apartment complex and is finished with parquet flooring and wall and ceiling sanding work.
Bedroom 3 is located at the front of the apartment complex and is finished with parquet flooring and wall and ceiling sanding work.
The partly tiled bathroom is equipped with a bathtub, a shower cabin, a sink and floor heating.
Finally, there is a storage room that offers plenty of storage space and here is also the connection for the washing equipment.


General:

- Each floor consists of only 2 apartments;
- The apartment is fully insulated;
- The service costs for the apartment are approximately € 200 per month and the service costs for the parking space are approximately € 26 per month;
- Heating through district heating;
- The kitchen dates from 2007;

- Everything will be completed this spring with the new layout of Prince Claus Square. The new design makes Clausplein a green oasis in the middle of the city, says the municipality on its own website eindhoven.nl/clausplein.

Climate resistant:
The existing plane trees remain at the De Regent residential tower, but will receive more under-planting. The rest of the square is lowered and a park-like decoration with pieces of grass and walking paths in between. A water storage facility is also being installed to make green growth possible in the parking garage. It also has a function in making the interior climate-proof; rainwater is collected and reused in it, instead of being drained to the sewer. Eindhoven is therefore also receiving a contribution from UnaLab, a European Union fund for the climate-proof city.

Strip:
The beds with grass pollen are decorated with flowers, shrubs and fifteen fly pines that are also found elsewhere in the city. Against the White Lady a strip of stones remains for suppliers. As much material as possible, such as pavement and street furniture, is reused.


The owner of this property has commissioned us to mediate in the sale, which means of course no financial consequences for you. Without obligation we detailed information about the property, but also about funding and about the possibilities of selling your own property. Of course it is advisable to request expert assistance of an estate agent. We help you in choosing an estate agent that will best represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and poignant event for the seller. We would also greatly appreciate to receive a response within a few days from you so that we can inform the seller of your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer, within six weeks after the conclusion of the agreement, requiring that a written bank guarantee or to pay a deposit amounting to 10% of the purchase price. Seller always relies on the written form requirement when selling his house.

The Measure Instruction is based on the NEN2580. The measurement instruction is designed to measure a more uniform way of applying for giving an indication of the use surface. The measurement instruction closes do not differ completely in measurement results, for example, by differences in interpretation, rounding or limitations in the performance of the measurement.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure is supplied by the Seller and / or third parties. Although we exercise care in compiling the booklet, no rights can be derived from errors etc. This information should be considered in conjunction with a viewing of the property as an invitation to make an offer or to enter into negotiations . This information has been compiled by us with the necessary care. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All sizes and dimensions are indicative. Apply the NVM his terms.

A verbal agreement between the private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale or private seller and a private buyer signed the contract. This follows from Article 7: 2 of the Civil Code. A confirmation of the oral agreement, or an e-mail sent to a concept of the purchase agreement is, moreover, not be seen as a 'signed purchase agreement. Even when there is a verbal agreement has been reached with a professional organization, is held on the written form requirement.
TRANSLATE BY GOOGLE
Have you always wanted to live in a prime location in the center of Eindhoven? Living in the beautiful apartment complex "De Hertog" means that you are literally in the bustling city center with everything within walking distance, such as the central station, the PSV stadium, the University and the Beursgebouw. Of course there is a private parking place underneath the building from which you can reach the motorway network (A2 / A50 / A58) within a few minutes. The ready-to-live-in apartment has a spacious living room, modern kitchen, three bedrooms, two balconies, a neat bathroom, a storage room and a separate storage room on the ground floor.


Basement layout:
Here is the parking garage with its own parking space.


Ground floor layout:
You will be welcomed in the beautiful communal entrance / hall of the apartment complex with the intercom system, the mailboxes and access to the elevator. You also have access from this hall to the storage rooms with a lockable storage room with electricity, which is also directly accessible from outside.


Layout apartment (third floor):
From the elevator / staircase you reach the third floor with access to two apartments. This spacious hall has a granite floor and a floating ceiling with recessed spotlights.
The apartment has a spacious lobby which is finished with a beautiful parquet floor and sanding wall and ceiling finishes. From this hall there is access to all other rooms in the apartment. Here is, among other things, the wardrobe, the meter cupboard, the partially tiled bathroom with toilet and a fountain.
The L-shaped living room enjoys a lot of light through the windows at the balcony and the living room has a parquet floor, largely sanding wall and ceiling finishes. Part of the living room has a walled paper. Van The living room has an access door to the balcony and is located on the east.
From the living room there is access to the open kitchen and a second balcony. The kitchen is placed in a corner arrangement with a work island and is equipped with a granite counter top, a combi oven, an induction hob, a recirculation flap, a refrigerator and a dishwasher. The second balcony is located on the south.
Bedroom 1 is a very spacious room and is located at the front of the apartment complex and is finished with parquet flooring and wall and ceiling sanding work.
Bedroom 2 is located at the front of the apartment complex and is finished with parquet flooring and wall and ceiling sanding work.
Bedroom 3 is located at the front of the apartment complex and is finished with parquet flooring and wall and ceiling sanding work.
The partly tiled bathroom is equipped with a bathtub, a shower cabin, a sink and floor heating.
Finally, there is a storage room that offers plenty of storage space and here is also the connection for the washing equipment.


General:

- Each floor consists of only 2 apartments;
- The apartment is fully insulated;
- The service costs for the apartment are approximately € 200 per month and the service costs for the parking space are approximately € 26 per month;
- Heating through district heating;
- The kitchen dates from 2007;

- Everything will be completed this spring with the new layout of Prince Claus Square. The new design makes Clausplein a green oasis in the middle of the city, says the municipality on its own website eindhoven.nl/clausplein.

Climate resistant:
The existing plane trees remain at the De Regent residential tower, but will receive more under-planting. The rest of the square is lowered and a park-like decoration with pieces of grass and walking paths in between. A water storage facility is also being installed to make green growth possible in the parking garage. It also has a function in making the interior climate-proof; rainwater is collected and reused in it, instead of being drained to the sewer. Eindhoven is therefore also receiving a contribution from UnaLab, a European Union fund for the climate-proof city.

Strip:
The beds with grass pollen are decorated with flowers, shrubs and fifteen fly pines that are also found elsewhere in the city. Against the White Lady a strip of stones remains for suppliers. As much material as possible, such as pavement and street furniture, is reused.


The owner of this property has commissioned us to mediate in the sale, which means of course no financial consequences for you. Without obligation we detailed information about the property, but also about funding and about the possibilities of selling your own property. Of course it is advisable to request expert assistance of an estate agent. We help you in choosing an estate agent that will best represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and poignant event for the seller. We would also greatly appreciate to receive a response within a few days from you so that we can inform the seller of your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer, within six weeks after the conclusion of the agreement, requiring that a written bank guarantee or to pay a deposit amounting to 10% of the purchase price. Seller always relies on the written form requirement when selling his house.

The Measure Instruction is based on the NEN2580. The measurement instruction is designed to measure a more uniform way of applying for giving an indication of the use surface. The measurement instruction closes do not differ completely in measurement results, for example, by differences in interpretation, rounding or limitations in the performance of the measurement.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure is supplied by the Seller and / or third parties. Although we exercise care in compiling the booklet, no rights can be derived from errors etc. This information should be considered in conjunction with a viewing of the property as an invitation to make an offer or to enter into negotiations . This information has been compiled by us with the necessary care. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All sizes and dimensions are indicative. Apply the NVM his terms.

A verbal agreement between the private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale or private seller and a private buyer signed the contract. This follows from Article 7: 2 of the Civil Code. A confirmation of the oral agreement, or an e-mail sent to a concept of the purchase agreement is, moreover, not be seen as a 'signed purchase agreement. Even when there is a verbal agreement has been reached with a professional organization, is held on the written form requirement.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 600.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement portiekflat Subtype woning Flat(woning) permanent Bouwjaar 2002 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging In centrum Indeling Woonoppervlakte 147 m² Gebouwgebonden buitenruimte 25 m² Externe bergruimte 16 m² Inhoud 460 m³ Aantal kamers 4 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 3e woonlaag Balkon Ja Energie Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en dubbel glas Warmwater Centrale voorziening Verwarming Stadsverwarming Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Inpandig Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Garage Parkeerkelder Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren en parkeergarage Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor minder validen Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Appartement Huidige bestemming Wonen Bijdrage VVE p/m € 226,00 Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, Lift Kadastrale gegevens Gemeente eindhoven Sectie D Perceelnummer 3569 Index A118 Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente eindhoven Sectie D Perceelnummer 3631 Index 414 Eigendomssituatie Volle eigendom

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring