Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Middelberg 1 in Veldhoven 5508 DM

Middelberg 1

5508 DM Veldhoven
Vraagprijs € 350.000,- k.k.
Verkocht

Omschrijving

In de wijk Heikant ligt deze goed onderhouden hoekwoning met overkapping en een riante dubbele garage op een fraai hoekperceel. Een woning met veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld praktijk/kantoor aan huis, hobbyruimte etc. Deze ruime woning is voorzien van een open keuken, een Z-vormige woonkamer, een nette badkamer, 3 slaapkamers (voorheen 4 slaapkamers) en een fraai aangelegde en zonnige...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1982 Woonoppervlakte 112 m² Aantal kamers 5
Lees meer

Omschrijving

English translation below
In de wijk Heikant ligt deze goed onderhouden hoekwoning met overkapping en een riante dubbele garage op een fraai hoekperceel. Een woning met veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld praktijk/kantoor aan huis, hobbyruimte etc. Deze ruime woning is voorzien van een open keuken, een Z-vormige woonkamer, een nette badkamer, 3 slaapkamers (voorheen 4 slaapkamers) en een fraai aangelegde en zonnige achtertuin met achterom. De woning is gelegen in de nabijheid van scholen, supermarkt, sportschool en binnen enkele minuten op de A2.


Indeling begane grond:

Entree. De ruime hal is voorzien van een tegelvloer, een garderoberuimte en heeft toegang tot de meterkast, de deels betegelde toiletruimte met fontein en de trapopgang naar de eerste verdieping.
De Z-vormige woonkamer is afgewerkt met een tegelvloer en geniet veel lichtinval door de diverse raampartijen. De woonkamer heeft een fraai zitgedeelte aan de voorzijde van de woning met vrij zicht door de straat. Aan de achterzijde is de eetkamer gecreëerd die direct grenst aan de keuken.
De open keuken is aan de achterzijde van de woning gesitueerd en heeft een keukeninrichting in een hoekopstelling. Deze is uitgerust met een koelkast, een inductiekookplaat, een combimagnetron (2019), een vaatwasser en een afzuigkap. Vanuit de keuken is een toegangsdeur naar de achtertuin.
Vanuit de woonkamer is er tevens toegang tot een ruime provisiekast onder de trap.


Eerste verdieping:

De overloop is voorzien van een laminaatvloer en geeft toegang tot twee slaapkamers (voorheen 3), de badkamer en de trapopgang naar de tweede verdieping.
Slaapkamer 1 (voorheen 2 slaapkamers) is gelegen aan de achterzijde van de woning en is voorzien van een laminaatvloer, geschilderde wanden en spuitwerk plafondafwerking. Deze kamer heeft tevens een ingebouwde kast met schuifdeuren.
Slaapkamer 2 is gelegen aan de voorzijde van de woning en is voorzien van een laminaatvloer, behangen wanden en spuitwerk plafondafwerking. Deze kamer heeft tevens rolluiken.
De ruime, geheel betegelde badkamer is aan de voorzijde van de woning gelegen en is uitgerust met een douchecabine, een wastafelmeubel, een zwevend toilet en een designradiator.


Tweede verdieping:

Via een vaste trapopgang is de voorzolder bereikbaar. Hier bevindt zich de opstelplaats van de CV-combiketel (merk Vaillant HR, bouwjaar 2006), de aansluitingen voor de wasapparatuur en de unit voor de mechanische ventilatie. Tevens is er voldoende opbergruimte aanwezig.
Slaapkamer 3 is ruim van opzet en heeft veel lichtinval en een rolluik. Tevens is er extra bergruimte onder de schuine kap.


Tuin:

De goed verzorgde en privacy biedende achtertuin is gelegen op het zuiden en is aangelegd met sierbestrating, een fraai terras met overkapping en inbouwspotjes, kunstgras, diverse bloemborders en een achterom. Achterin de tuin bevindt zich de dubbele garage van maar liefst 9 meter lang. De garage heeft twee roldeuren en er is water en elektra aanwezig. Deze riante garage is uitermate geschikt voor het parkeren van twee auto's, een autoliefhebber, een praktijk aan huis of als hobbyruimte.

Algemeen:

- De woning is voorzien van dak-, muur- en vloerisolatie en tevens voorzien van isolerende beglazing;
- In 2019 is het binnenschilderwerk gedaan en is de laminaatvloer op de eerste verdieping gelegd;
- Het buitenschilderwerk is vernieuwd in 2018;
- De overkapping is geplaatst in 2007 en is voorzien van nieuwe platen in 2019;
- De badkamer dateert uit 1998;
- De meterkast is voorzien van 4 groepen, krachtstroom en beveiligd middels twee aardlekschakelaars.

De eigenaar van deze woning heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de woning, maar ook over de financieringsmogelijkheden en over de mogelijkheden van de verkoop van uw eigen woning. Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. Wij helpen u graag bij uw keuze voor een eigen makelaar die uw belangen als koper optimaal zal behartigen.

Het verkopen van een woning is voor de verkoper een spannende en aangrijpende gebeurtenis. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen enkele dagen van u een reactie te mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over uw bevindingen en beleving kunnen informeren.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na de totstandkoming van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom. Verkoper beroept zich te allen tijde op de schriftelijkheidsvereiste bij verkoop van zijn woning.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’. Ook wanneer er een mondelinge overeenstemming is bereikt met een professionele partij, wordt vastgehouden aan het schriftelijkheidsvereiste.


ENGLISH TRANSLATION

In the neighborhood Heikant this well maintained house with roof and a spacious double garage on a nice corner lot. A house with many possibilities for instance practice / home office, hobby room etc. This spacious home features an open kitchen, a Z-shaped living room, a clean bathroom, three bedrooms (formerly 4 bedrooms) and a beautifully landscaped sunny backyard with back. The house is located nearby schools, supermarket, fitness, and within a few minutes on the A2.


Ground floor:

Entrance. The spacious lobby has a tiled floor, a wardrobe and access to the meter, the partially tiled toilet and stairs to the first floor.
The Z-shaped living room is finished with a tile floor and enjoys natural light from several windows. The living room has an attractive seating area at the front of the house with a clear view from the street. On the back is created the dining room directly adjacent to the kitchen.
The open kitchen is situated at the rear of the house and a kitchen in a corner. This is equipped with a refrigerator, an induction cooker, a microwave oven (2019), a dishwasher and a cooker hood. From the kitchen is a door to the backyard.
There is also access from the living room to a spacious pantry under the stairs.


First floor:

The overflow is a laminate floor and gives access to two bedrooms (previously 3), the bathroom and the staircase to the second floor.
1 bedroom (formerly 2 rooms) is located at the rear of the house and has laminate flooring, painted walls and ceiling paint finish. This room also has a built-in wardrobe with sliding doors.
Bedroom 2 is located at the front of the house and is provided with a laminated floor, papered walls and ceiling paint finish. This room also has shutters.
The spacious, fully tiled bathroom is located on the front of the house and is equipped with a shower, a sink, a toilet and a radiator.


Second floor:

Via a fixed staircase there is access to the attic. Here is the installation of the heating boiler (Vaillant HR, built in 2006), the connections for the washing machine and the unit for mechanical ventilation. There is also sufficient storage space available.
Bedroom 3 is spacious and has lots of light and a shutter. In addition, there is extra storage space under the sloping roof.


Garden:

The well kept and private backyard is south facing and is landscaped with paving, a beautiful terrace with canopy and recessed spotlights, artificial grass, various flower beds and back. In the rear garden is the double garage up to 9 meters long. The garage has two shutters and there is water and electricity available. This spacious garage is suitable for parking two cars, a practice at home or as a hobby room.

General:

- The house is equipped with roof, wall and floor insulation and also with insulating glazing;
- In 2019 was made the interior painting and laid the laminate flooring on the first floor;
- The exterior painting was renewed in 2018;
- The canopy is placed in 2007, and is provided with new plates in 2019;
- The bathroom dates from 1998;
- The meter is equipped with 4 groups, power and protected by two circuit breakers.

The owner of this property has commissioned us to mediate in the sale, which means of course no financial consequences for you. Without obligation we detailed information about the property, but also about funding and about the possibilities of selling your own property. Of course it is advisable to request expert assistance of an estate agent. We help you in choosing an estate agent that will best represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and poignant event for the seller. We would also greatly appreciate to receive a response within a few days from you so that we can inform the seller of your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer, within six weeks after the conclusion of the agreement, requiring that a written bank guarantee or to pay a deposit amounting to 10% of the purchase price. Seller always relies on the written form requirement when selling his house.

The Measure Instruction is based on the NEN2580. The measurement instruction is designed to measure a more uniform way of applying for giving an indication of the use surface. The measurement instruction closes do not differ completely in measurement results, for example, by differences in interpretation, rounding or limitations in the performance of the measurement.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure is supplied by the Seller and / or third parties. Although we exercise care in compiling the booklet, no rights can be derived from errors etc. This information should be considered in conjunction with a viewing of the property as an invitation to make an offer or to enter into negotiations . This information has been compiled by us with the necessary care. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All sizes and dimensions are indicative. Apply the NVM his terms.

A verbal agreement between the private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale or private seller and a private buyer signed the contract. This follows from Article 7: 2 of the Civil Code. A confirmation of the oral agreement, or an e-mail sent to a concept of the purchase agreement is, moreover, not be seen as a 'signed purchase agreement. Even when there is a verbal agreement has been reached with a professional organization, is held on the written form requirement.
This well maintained house with covered terrace and a spacious double garage on a nice corner lot. Situated in the neighborhood Heikant. A house with many possibilities for instance a practice / home office, a hobby room etc. This spacious home features an open kitchen, Z-shaped living room, elegant bathroom, three bedrooms (formerly 4 bedrooms) and a beautifully landscaped sunny enclosed backyard. It also has external roll shutters on the front and side of the house. The house is located nearby schools, supermarket, park and within a few minutes from the A2, MMC and ASML.

Ground/First floor:
Entrance. The spacious hallway has a tiled floor, coat closet and access to the fuse box, toilet area with sink, and stairs to the second floor.
The Z-shaped living room is finished with a tile floor and natural light from several windows. The living room has an attractive seating area at the front of the house with a clear view of the street. At the back is the dining room directly adjacent to the kitchen.
The open kitchen is situated at the rear of the house and has a corner kitchen design. This is equipped with a refrigerator, an induction cooktop, combi-microwave oven (2019), dishwasher and rangehood. From the kitchen is a door to the backyard.
There is also access from the living room to a spacious pantry under the stairs.

Second floor:
The landing has a laminate flooring and access to two bedrooms (previously 3), the bathroom and the staircase to the third floor.
The master bedroom (formerly 2 rooms) is located at the rear of the house and has laminate flooring, painted walls and ceiling. This room also has a built-in wardrobe with sliding doors.
Bedroom 2 is located at the front of the house and is provided with a laminated floor, wallpapered walls and a painted ceiling. This room has roll shutters outside the windows.
The spacious, fully tiled bathroom is located on the front of the house and equipped with a shower, sink, toilet and a radiator.

Third floor:
A fixed staircase provides access to the third floor attic. Here is the installation of the central heating combi boiler (Vaillant HR, built in 2006), the connections for the washing machine and the ventilation unit. There is also sufficient storage space available.
Bedroom 3 is spacious and has lots of light and also external rolling shutters. In addition, there is extra storage space under the sloping roof.

Garden:
The well kept and private backyard is facing south and is landscaped with paved walkways, a beautiful covered terrace with recessed spotlights, artificial grass, various flowerbeds and is enclosed.
A double, about 9 meters long garage is situated in the back of the garden. The garage has two garage doors and there is water and electricity available. This spacious garage is suitable for parking two cars, a practice/office at home or as a hobby room.

General:
- The house is equipped with roof, wall and floor insulation and also with double insulated glass;
- In 2019 the interior was painted and the laminate flooring was laid over the entire first floor;
- The exterior painting was renewed in 2018;
- The terrace roof was constructed in 2007, and the glass plates were replaced in 2019;
- The bathroom dates from 1998;
- The fuse box is equipped with 4 groups, providing power protected by two circuit breakers.

The owner of this property has commissioned us to mediate in the sale, which means of course no financial consequences for you. Without obligation we have detailed information about the property, but also about the funding and about the possibilities of selling your own property. Of course it is advisable to request expert assistance from a NVM Broker. We will gladly help you choose your own Broker who will best represent your interests as a buyer.

The owner of this property has commissioned us to mediate in the sale, which means of course no financial consequences for you. Without obligation we detailed information about the property, but also about funding and about the possibilities of selling your own property. Of course it is advisable to request expert assistance of an estate agent. We help you in choosing an estate agent that will best represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and poignant event for the seller. We would also greatly appreciate to receive a response within a few days from you so that we can inform the seller of your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer, within six weeks after the conclusion of the agreement, requiring that a written bank guarantee or to pay a deposit amounting to 10% of the purchase price. Seller always relies on the written form requirement when selling his house.

The Measure Instruction is based on the NEN2580. The measurement instruction is designed to measure a more uniform way of applying for giving an indication of the use surface. The measurement instruction closes do not differ completely in measurement results, for example, by differences in interpretation, rounding or limitations in the performance of the measurement.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure is supplied by the Seller and / or third parties. Although we exercise care in compiling the booklet, no rights can be derived from errors etc. This information should be considered in conjunction with a viewing of the property as an invitation to make an offer or to enter into negotiations . This information has been compiled by us with the necessary care. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All sizes and dimensions are indicative. Apply the NVM his terms.

A verbal agreement between the private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale or private seller and a private buyer signed the contract. This follows from Article 7: 2 of the Civil Code. A confirmation of the oral agreement, or an e-mail sent to a concept of the purchase agreement is, moreover, not be seen as a 'signed purchase agreement. Even when there is a verbal agreement has been reached with a professional organization, is held on the written form requirement.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 350.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Eengezinswoning Type woning Hoekwoning Kwaliteit woning Normaal Subtype woning Repeterend permanent Bouwjaar 1982 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging In woonwijk Indeling Woonoppervlakte 112 m² Perceeloppervlakte 242 m² Gebouwgebonden buitenruimte 19 m² Externe bergruimte 49 m² Inhoud 386 m³ Aantal kamers 5 Aantal slaapkamers 4 Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder Energie Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Vaillant HR ( Combiketel uit 2006, Eigendom) Buitenruimte Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 75 m² (8.5 m bij 8.8 m) Ligging hoofdtuin Zuid Achterom Ja Kwaliteit tuin Fraai aangelegd Bergruimte Schuur / Berging Inpandig Parkeergelegenheid Garage Vrijstaand steen, voor 2 auto's Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van water Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren Totaal aantal garages 2 Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Rolluiken, Dakraam Kadastrale gegevens Gemeente Veldhoven Sectie I Perceelnummer 935 Oppervlakte 242 m² Eigendomssituatie Volle eigendom

Video's

Media toegevoegd door vrienden

Vrienden, familie en kenissen van de eigenaar hebben media gedeeld. Foto's en/of videos van (hun ervaringen met) de woning.

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring